Beech.it site

Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Eef Verhoeckx

Secretaris:  Antoine Grubben 
E-mail: info@spam-protectfanfaredeecho.nl 

Penningmeester: Ruud Grubben

Overige bestuursleden
Kick van der Voort
Rianne Theeuwen
Wim Berden

Contact opleiding / jeugdfanfare:
jeugdfanfare@spam-protectfanfaredeecho.nl