Fanfare De Echo

Jeugdfanfare "De Echo"

Eind 1995 werd door het bestuur van Fanfare "De Echo" uit Hout - Blerick, besloten een Jeugdfanfare op te richten gezien er een groeiende aantal jonge leden zich bij de vereniging aansloot. Als voorbereiding hierop werd er een oudercomité samengesteld. Deze had als hoofdtaak de gehele organisatie rond de jeugdfanfare te regelen. In maart 1996 was het dan zover, een grote groep enthousiaste jeugdleden gingen van start bij de jeugdfanfare.

Enkele  hoogtepunten van de laatste jaren waren; de jaarlijkse deelname aan Young Musicians Spread Their Wings in samenwerking met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, optredens in het Roadhoes, moederdagrepetities en vele andere leuke concerten.   

In 2016 viert de jeugdfanfare haar 20-jarig jubileum. De jeugdige groep bestaande uit ong. 30 jeugdleden streeft ernaar om op een gezellige wijze op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. Het plezier en de gedrevenheid die hieruit voortvloeit heeft er tevens voor gezorgd dat de gehele vereniging anno 2016 nog steeds volop groeit en bloeit! 

Achter deze jeugdfanfare staat een enthousiaste en gedreven jeugdcommissie. Deze jeugdcommissie verzorgd de Muziekstarters, de HaFaBra opleiding in samenwerking met de muziekschool, de Samenspeelgroep, de Jeugdfanfare, de begeleiding bij de repetities en de organisatie van activiteiten. 

Voor informatie of vragen kan er contact worden gezocht met de jeugdcommissie via jeugdfanfare@spam-protectfanfaredeecho.nl.