Fanfare De Echo

De muziekopleiding

De muziekopleiding bestaat uit twee onderdelen: Eerst de AMV opleiding (Algemene Muzikale Vorming) en daarna  de HaFaBra opleiding (Harmonie-Fanfare-Brassband) of de slagwerkopleiding. De AMV opleiding  en de slagwerkopleiding worden in eigen beheer verzorgd, de HaFaBra opleiding wordt door de Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg (Muziekschool Venlo) verzorgd in samenwerking met fanfare "De Echo". 

De AMV opleiding is de basisopleiding voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Hierbij wordt in groepsverband spelenderwijs de kennis en vaardigheden bijgebracht die nodig zijn om na deze cursus een blaasinstrument of een slagwerkinstrument te leren bespelen. Deze AMV opleiding duurt 1 jaar.

Op de HaFaBra opleiding en de slagwerkopleiding gaat de leerling een instrument leren bespelen. Ook de theoretische kennis zal hierbij verder worden uitgebreid. De opleiding is opgedeeld in vier fases (A-B-C-D), die elk met een theorie- en praktijkexamen worden afgesloten. Voor fase A wordt gerekend op drie jaar studie, de fasen B, C en D zullen elk ongeveer twee jaar duren. De HaFaBra leerlingen kunnen toetreden tot de fanfare als zij minimaal niveau B behaald hebben. De slagwerkleerlingen kunnen toetreden tot de drumband indien het vereiste niveau is bereikt. Dit gaat in overleg met de drumbandinstructe

Om het samen muziek maken te bevorderen is er binnen de muziekopleidingen een aparte samenspeelgroep.